V dnešnej dobe sa každá firma snaží o znižovanie prevádzkových nákladov a práve preto jedna z oblastí efektívnej investície je, využitie odpadového tepla pri výrobe stlačeného vzduchu. Takéto využívanie skrutkového kompresora vedie k vysokej návratnosti finančných prostriedkov. Výroba stlačeného vzduchu sa zaraďuje medzi najnákladnejšie premeny energie a práve pri kúpe nového kompresora je nevyhnuté brať to úvahy výber podľa energetickej náročnosti. Už len výmena starého piestového kompresora za nový moderný skrutkový kompresor prináša energetické úspory. Väčšina výrobcov skrutkových kompresorov ponúka okrem priamych úspor elektrickej energie i možnosť  využitia odpadného tepla vznikajúceho v kompresore pri výrobe stlačeného vzduchu.

 

 

  • až 85% energie spotrebovanej skrutkovým kompresorom môže byť ušetrených a opakovane využitých
  • na vykurovanie priestorov, alebo ohrev úžitkovej vody, ale aj teplej vody na kúrenie
  • významné zníženie vašich nákladov na energiu